_LGI0202 (1)

Wszystko o odkrywce Poniec-Krobia-Oczkowice

Ukryty rachunek za węgiel

StopKopalni.pl - Archiwum aktualności - Ukryty rachunek za węgiel

Od 1990 do 2016 r. wsparcie dla górnictwa węgla i energetyki węglowej sięgnęło 230 mld zł w pieniądzu z 2016 r. – ocenia think-tank WiseEuropa. Według jego szacunków realizacja obecnej polityki energetycznej to kolejne 150 mld zł wsparcia do 2030 r.

Największe koszty restrukturyzacji górnictwa przypadły na lata 90. i na okres tuż przed wstąpieniem Polski do UE – w latach 1990-2012 było to 197 mld zł, w latach 2013-2016 – 32 mld zł. Na lata 2017-2030 autorzy przewidują dalsze 155 mld zł wsparcia. Średnio na rok daje to odpowiednio 8,6, 8,0 i 11,1 mld zł. W przypadku ostatniej dekady przeciętne jednostkowe wsparcie energetyki węglowej sięgnęło 45 zł/MWh, co – jak podkreśla się w raporcie – odpowiada ok. 1/4 ceny tej ilości energii na rynku hurtowym.

Aktualne opracowanie uwzględnia nowe rodzaje wsparcia dla sektora górnictwa – czyli dokapitalizowanie kopalń przez spółki skarbu państwa oraz pomoc publiczną na zamykanie najbardziej nierentownych kopalń. Spróbowano również oszacować koszty do 2030 r. związane z propozycjami, które dopiero są rozważane – jak rynek mocy – oraz takich, które według autorów będą musiały się pojawić, jak chociażby koszty zamykania kolejnych kopalń – tłumaczy Aleksander Śniegocki z WiseEuropa, współautor raportu.

W ostatnich latach spadło nieco wsparcie dla energetyki węglowej, co wynika z czynników pozasektorowych – spadku cen „zielonych certyfikatów” oraz zaostrzeniu zasad przyznawania darmowych uprawnień do emisji CO2 przy jednoczesnym spadku ich cen – wskazał Śniegocki. Pojawiły się natomiast nowe mechanizmy wynagradzania rezerw mocy – Operacyjna Rezerwa Mocy oraz Interwencyjna Rezerwa Zimna. Ich koszty są jeszcze relatywnie niskie, a jednocześnie niewielkie w stosunku do tego, co trzeba będzie zapłacić z tytułu rynku mocy, który w większej części jest adresowany do energetyki węglowej – wskazał Śniegocki.

Jednocześnie, WiseEuropa oceniło, że w całym okresie wsparcie dla OZE kosztowało 17 mld zł nie licząc współspalania biomasy z węglem oraz starych elektrowni wodnych. Na lata 2013-2016 przypadło 9 mld zł z tej kwoty.

Raport nie bierze pod uwagę tzw. kosztów zewnętrznych górnictwa i energetyki węglowej, obejmujący np. koszty emisji do środowiska szkodliwych substancji czy koszty zdrowotne. Są one trudne do oszacowania, ale ostrożnie można szacować, że uwzględniając je cały rachunek rośnie o rząd wielkości – zaznaczył Śniegocki.

Źródło: pap.pl, wnp.pl

Fakty i mity
o odkrywce

Dowiedz się prawdy
o planowanej odkrywce!

Prawda o kopalni

Gazeta "Goniec"
- prawda o odkrywce

Wydawnictwo Stowarzyszenia "Nasz Dom".
Wszystko na temat kopalni odkrywkowej!

Pobierz najnowszy numer w formacie PDF
StopKopalni.pl

Skontaktuj się z nami:
redakcja@stopkopalni.pl

Nasza misja

Portal stopkopalni.pl gromadzi informacje na temat budowy kopalni odkrywkowej w gminach Krobia, Poniec i Miejska Górka.

Mieszkamy w regionie prężnie rozwijającym się dzięki rolnictwu.
Odkrywka zniszczy te tradycje, pozbawiając pracy tysiące mieszkańców,
a także doprowadzając do likwidacji lokalnych firm.
Dlatego mówimy – STOP KOPALNI!