coal-471903_1920

Wszystko o odkrywce Poniec-Krobia-Oczkowice

Słono płacimy za elektrownie węglowe. Zapłacimy jeszcze więcej

StopKopalni.pl - Archiwum aktualności - Słono płacimy za elektrownie węglowe. Zapłacimy jeszcze więcej

31 lipca Komisja Europejska przyjęła decyzję wdrażającą konkluzje BAT (Best Available Technology), które zaostrzają normy dla zanieczyszczeń emitowanych przez elektrownie węglowe. Dostosowanie się do nowych regulacji może kosztować polskie przedsiębiorstwa około 10 mld zł. Alternatywą jest wygaszenie bloków i postawienie na odnawialne źródła energii.

Przyjęcie konkluzji BAT oznacza, że dla elektrowni węglowych rozpoczyna się czteroletni okres dostosowawczy. Wkrótce urzędy marszałkowskie wezwą operatorów tych elektrowni, które nie spełniają standardów, do dostosowania się do nowych regulacji. W praktyce oznacza to konieczność zmian i inwestycji dla prawie wszystkich instalacji węglowych w Polsce. Te, które nie dostosują się do nowych standardów, ani nie uzyskają zgody marszałka na odstępstwo od nich, będą musiały zostać zamknięte w ciągu 4 lat od uchwalenia nowych przepisów.

Komisja Europejska zwraca uwagę, że duże elektrownie są głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza. Przyczyniają się  do ponad 400 tys. przedwczesnych zgonów rocznie. Ekolodzy podkreślają, że w Polsce przekroczenie standardów jakości powietrza występuje na znacznym terenie, a zwłaszcza na obszarze wysoko zindustrializowanym, np. na Śląsku. W dużym stopniu pokrywa się ono z lokalizacją bloków węglowych. Energetyka węglowa jest trzecim największym źródłem emisji pyłów do powietrza w Polsce.

Pozyskiwanie energii z węgla staje się coraz bardziej kosztowne. Płacimy za nie i zdrowiem, i pieniędzmi. Tymczasem miesiąc temu, zamiast kierować się w stronę odnawialnych źródeł energii, wiceminister Tobiszowski zapowiedział budowę pięciu nowych odkrywek, w tym kopalni Oczkowice.

Źrółdło: greenpeace.org, businessinsider.com.pl


 

 

 

 

Fakty i mity
o odkrywce

Dowiedz się prawdy
o planowanej odkrywce!

Prawda o kopalni

Gazeta "Goniec"
- prawda o odkrywce

Wydawnictwo Stowarzyszenia "Nasz Dom".
Wszystko na temat kopalni odkrywkowej!

Pobierz najnowszy numer w formacie PDF
StopKopalni.pl

Skontaktuj się z nami:
redakcja@stopkopalni.pl

Nasza misja

Portal stopkopalni.pl gromadzi informacje na temat budowy kopalni odkrywkowej w gminach Krobia, Poniec i Miejska Górka.

Mieszkamy w regionie prężnie rozwijającym się dzięki rolnictwu.
Odkrywka zniszczy te tradycje, pozbawiając pracy tysiące mieszkańców,
a także doprowadzając do likwidacji lokalnych firm.
Dlatego mówimy – STOP KOPALNI!