bg1

Wszystko o odkrywce Poniec-Krobia-Oczkowice

Wpływ na rolnictwo

StopKopalni.pl - Prawda o kopalni - Wpływ na rolnictwo

W miejscu powstania kopalni zostanie zlikwidowanych nawet ponad 4,5 tysiąca gospodarstw rolnych:

  1. Kopalnia odkrywkowa może zająć ok. 10 tysięcy hektarów czyli obszar 22 wsi w gminach Poniec, Krobia i Miejska Górka.
  2. Skutki jej budowy będą odczuwane w promieniu nawet 50 kilometrów z powodu powstania tzw. leja depresyjnego.

Straty w plonach i hodowli zwierząt odczują rolnicy w promieniu nawet 50 kilometrów od odkrywki:

  1. Łączne straty w produkcji zwierzęcej sięgną rocznie nawet 202 mln zł, co w ciągu 50 lat da kwotę 10,1 mld zł.
  2. Hodowla zwierząt zostanie ograniczona zarówno w zlikwidowanych gospodarstwach, jak i w tych, które stracą użytki rolne na rzecz kopalni. Stracą także gospodarstwa z terenu leja depresyjnego z powodu zmniejszenia się produkcji pasz własnych.

Odkrywka spowoduje całkowite niszczenie gleb, co w konsekwencji doprowadzi do zniszczenia rolnictwa:

  1. Degradacji ulegną gleby w rejonie kopalni oraz na jej obrzeżu, a także na terenie przeznaczonym na zwałowisko nakładu oraz drogi dojazdowe dla pojazdów i maszyn.
  2. Te gleby nigdy nie zostaną odzyskane. Rekultywacja terenów zniszczonych przygotowaniami do eksploatacji i samą eksploatacją przywraca część obszarów do ponownego użytkowa nią, jednak nie jest to stan pierwotny. Bezpowrotnie utracone pozostają obszary zajęte przez wyrobisko i składowisko nakładu.
  3. Wytworzenie gleby na terenie odkrywki trwa tysiące lat. Można zakładać, że taka gleba nigdy się nie utworzy, bo zwałowisko z gruntami rozluzowanymi będzie powoli osiadało, aż do utworzenia depresji z brudnym jeziorem.
  4. Dodatkowym zagrożeniem dla gleb są pyły wywiewane w trakcie prac kopalnianych. Osiada on na gruntach poza wyrobiskiem, powodując „pustynnienie” czyli zdecydowanie pogarszanie jakości gleb.

W promieniu nawet 50 kilometrów od kopalni powstanie tzw. lej depresyjny, czyli obszar,
na którym obniżą się poziomy wód gruntowych i powierzchniowych:

img3
  1. Lej depresyjny wokół kopalni spowoduje bezpowrotne naruszenie stosunków wodnych. Jest on tym rozleglejszy, im wykop i odkrywka jest głębsza, tzn. będzie obejmował coraz większe obszary powierzchni w miarę „sięgania” po coraz głębsze pokłady węgla.
  2. Obniżenie poziomu wód spowoduje znaczne zmniejszenie plonowania upraw.

Dowiedz się prawdy na temat wpływu budowy kopalni odkrywkowej na nasz region:

Gazeta „Goniec”

Stowarzyszenie „Nasz Dom” pisze o wszystkim, co powinieneś wiedzieć na temat kopalni odkrywkowej...

Pobierz najnowszy numer

Co to znaczy dla zdrowia

Działalność kopalni szkodzi zdrowiu. Emisje pyłów, gazów i metali ciężkich mogą prowadzić do poważnych chorób...

Dowiedz się więcej

Degradacja środowiska

Odkrywka spowoduje trwałe obniżenie poziomu wód. Zanieczyszczeniu ulegnie również powietrze...

Dowiedz się więcej

Skutki dla regionu

To koniec dla rolnictwa i lokalnych firm. Budowa kopalni zlikwiduje nawet kilkanaście tysięcy miejsc pracy...

Dowiedz się więcej
StopKopalni.pl

Skontaktuj się z nami:
redakcja@stopkopalni.pl

Nasza misja

Portal stopkopalni.pl gromadzi informacje na temat budowy kopalni odkrywkowej w gminach Krobia, Poniec i Miejska Górka.

Mieszkamy w regionie prężnie rozwijającym się dzięki rolnictwu.
Odkrywka zniszczy te tradycje, pozbawiając pracy tysiące mieszkańców,
a także doprowadzając do likwidacji lokalnych firm.
Dlatego mówimy – STOP KOPALNI!