bg10

Wszystko o odkrywce Poniec-Krobia-Oczkowice

Degradacja środowiska

StopKopalni.pl - Prawda o kopalni - Degradacja środowiska

Odkrywka spowoduje trwałe obniżenie poziomu wód podziemnych i powierzchniowych:

 1. Przez obniżenie poziomu wód, wysychać będą studnie, rzeki oraz gleby w promieniu 50 kilometrów od kopalni. Przykładowo w rejonie kopalni Turek i Konin poziom wód podziemnych trwale obniżył się o 50-80 metrów.
 2. Odwadnianie rejonu odkrywki wiąże się z likwidacją lub zmianą przebiegu rzek i ich dopływów przepływających przez ten teren. Dotyczy to dopływów zasilających rzekę Orla.

W Wielkopolsce już teraz jest coraz mniej opadów. Dodatkowe obniżenie poziomu i zanieczyszczenie wód doprowadzi do pustynnienia i zniszczy roślinność:

img3
 1. Wody w okolicy odkrywki zostaną zmętnione przez zawiesiny ilaste. Z tego powodu trwale zaniknie życie biologicznena obszarze znacznie wykraczającym poza obszar zajęty pod kopalnię i zwałowisko nakładu.
 2. Ponadto w wyniku budowy elektrowni dojdzie do:
  a) zmian termicznych wód powierzchniowych przy otwartym obiegu wód chłodniczych (jak np. w elektrowniach Konina i Pątnowa),
  b) zanieczyszczeń chemicznych wód podziemnych w wyniku spłukiwania i ługowania wodami opadowymi składników ze składowiska popiołów.

Wydobycie metodą odkrywkową prowadzi do „trzęsień ziemi” o sile prawie 5 stopni w skali Richtera:

 1. Węgiel brunatny w okolicach Krobi znajduje się w rowie tektonicznym. Podobna sytuacja miała miejsce w Bełchatowie. Tam średnia siła wstrząsów w okresie 30 lat wyniosła 4,4-4,9 stopnia w skali Richtera. W sumie od 1980 roku odnotowano tam 1234 wstrząsy. Wiele z nich było odczuwalnych w promieniu kilkunastu kilometrów. W domach pękały tynki i szyby, przewracały się meble i sprzęty.
 2. Zwałowisko powoduje nacisk na podłoże, podczas gdy w wyrobisku trwająca eksploatacja pokładów węgla powoduje coraz większe ubytki masy skalnej (węgla) i zakłócenia równowagi naprężeń.
 3. W efekcie dochodzi do przesunięć mas skalnych względem siebie, powodując powstawanie zjawisk analogicznych do „tąpnięć” na obszarach górniczych związanych z kopalniami węgla kamiennego, a na powierzchni odczuwalnych w postaci „trzęsień ziemi”.

Zanieczyszczeniu ulegnie również powietrze, a w okolicy pojawią się toksyczne opady, szkodliwe dla roślin i zabudowań:

img9
 1. W przypadku budowy kopalni zniszczone zostaną działające w rejonie wiatraki wykorzystujące energię odnawialną.
 2. Zniszczone zostanie 11 wiatraków o wartości 50 milionów euro. Produkują one zieloną energię dla 40 tysięcy gospodarstw domowych.

Dowiedz się prawdy na temat wpływu budowy kopalni odkrywkowej na nasz region:

Wpływ na rolnictwo

Odkrywka zniszczy okoliczne uprawy a lokalne rolnictwo nigdy nie wróci do stanu sprzed wydobycia...

Dowiedz się więcej

Co to znaczy dla zdrowia

Działalność kopalni szkodzi zdrowiu. Emisje pyłów, gazów i metali ciężkich mogą prowadzić do poważnych chorób...

Dowiedz się więcej

Gazeta „Goniec”

Stowarzyszenie „Nasz Dom” pisze o wszystkim, co powinieneś wiedzieć na temat kopalni odkrywkowej...

Pobierz najnowszy numer

Skutki dla regionu

To koniec dla rolnictwa i lokalnych firm. Budowa kopalni zlikwiduje nawet kilkanaście tysięcy miejsc pracy...

Dowiedz się więcej
StopKopalni.pl

Skontaktuj się z nami:
redakcja@stopkopalni.pl

Nasza misja

Portal stopkopalni.pl gromadzi informacje na temat budowy kopalni odkrywkowej w gminach Krobia, Poniec i Miejska Górka.

Mieszkamy w regionie prężnie rozwijającym się dzięki rolnictwu.
Odkrywka zniszczy te tradycje, pozbawiając pracy tysiące mieszkańców,
a także doprowadzając do likwidacji lokalnych firm.
Dlatego mówimy – STOP KOPALNI!