slide3-alt

Wszystko o odkrywce Poniec-Krobia-Oczkowice

Co to znaczy dla zdrowia

StopKopalni.pl - Prawda o kopalni - Co to znaczy dla zdrowia

Działalność kopalni i elektrowni negatywnie wpłynie na zdrowie okolicznych mieszkańców.

  1. Spalanie węgla w elektrowni, składowanie popiołów i praca maszyn w kopalni wywołują emisje gazów (pyłów, ozonu, dwutlenku siarki) i metali ciężkich (rtęci, ołowiu, niklu, kadmu).
  2. Te substancje są groźne nie tylko dla środowiska, ale przede wszystkim dla zdrowia ludzi. Mogą powodować m.in. zawały serca i nowotwory  oraz zwiększenia zachorowalności na choroby płuc (np. zapalenie płuc, przewlekłe zapalenie oskrzeli, przewlekły kaszel, obniżona sprawność oddychania).

Szkodliwy dla zdrowia będzie również hałas powodowany przez działalność kopalni.

  1. Źródłem wzrostu poziomu hałasu będzie rozruch i praca urządzeń kopalni: koparek, taśmociągów, pomp odwadniających, transportu kołowego, innych.
  2. Tylko część hałasu ogranicza się do samego wyrobiska. Natomiast prace urządzeń transportujących urobek węglowy i nakład oraz urządzeń formułujących zwałowisko powodują hałas odczuwalny i szkodliwy w okolicach poza kopalnią i zwałowiskiem.

Dowiedz się prawdy na temat wpływu budowy kopalni odkrywkowej na nasz region:

Wpływ na rolnictwo

Odkrywka zniszczy okoliczne uprawy a lokalne rolnictwo nigdy nie wróci do stanu sprzed wydobycia...

Dowiedz się więcej

Gazeta „Goniec”

Stowarzyszenie „Nasz Dom” pisze o wszystkim, co powinieneś wiedzieć na temat kopalni odkrywkowej...

Pobierz najnowszy numer

Degradacja środowiska

Odkrywka spowoduje trwałe obniżenie poziomu wód. Zanieczyszczeniu ulegnie również powietrze...

Dowiedz się więcej

Skutki dla regionu

To koniec dla rolnictwa i lokalnych firm. Budowa kopalni zlikwiduje nawet kilkanaście tysięcy miejsc pracy...

Dowiedz się więcej
StopKopalni.pl

Skontaktuj się z nami:
redakcja@stopkopalni.pl

Nasza misja

Portal stopkopalni.pl gromadzi informacje na temat budowy kopalni odkrywkowej w gminach Krobia, Poniec i Miejska Górka.

Mieszkamy w regionie prężnie rozwijającym się dzięki rolnictwu.
Odkrywka zniszczy te tradycje, pozbawiając pracy tysiące mieszkańców,
a także doprowadzając do likwidacji lokalnych firm.
Dlatego mówimy – STOP KOPALNI!