bg2

Wszystko o odkrywce Poniec-Krobia-Oczkowice

Prawda o kopalni

StopKopalni.pl - Prawda o kopalni

Budowa kopalni odkrywkowej powoduje nieodwracalne skutki dla regionu. Odczują je nie tylko mieszkańcy obszaru, na którym będzie prowadzone wydobycie, ale również terenów oddalonych od wyrobiska nawet o 50 kilometrów. Odkrywka zniszczy rolnictwo i lokalny biznes, stanowi zagrożenie dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego.

Przed negatywnymi skutkami budowy kopalni przestrzegają eksperci, których raporty i opinie można pobrać za pośrednictwem naszej strony:

Stowarzyszenie Gospodarka Przestrzenna, Instytut Geologii UAM, Przedsiębiorczość dla Ekologii

Sprawozdanie z konferencji dot. skutków eksploatacji odkrywkowej

prof. dr hab. Walenty Poczta,
dr Benedykt Pepliński, dr Natalia Bartkowiak,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ocena skutków budowy kopalni odkrywkowej dla rolnictwa,

 

Dowiedz się prawdy na temat wpływu budowy kopalni odkrywkowej na nasz region:

Wpływ na rolnictwo

Odkrywka zniszczy okoliczne uprawy a lokalne rolnictwo nigdy nie wróci do stanu sprzed wydobycia...

Dowiedz się więcej

Co to znaczy dla zdrowia

Działalność kopalni szkodzi zdrowiu. Emisje pyłów, gazów i metali ciężkich mogą prowadzić do poważnych chorób...

Dowiedz się więcej

Degradacja środowiska

Odkrywka spowoduje trwałe obniżenie poziomu wód. Zanieczyszczeniu ulegnie również powietrze...

Dowiedz się więcej

Skutki dla regionu

To koniec dla rolnictwa i lokalnych firm. Budowa kopalni zlikwiduje nawet kilkanaście tysięcy miejsc pracy...

Dowiedz się więcej
StopKopalni.pl

Skontaktuj się z nami:
redakcja@stopkopalni.pl

Nasza misja

Portal stopkopalni.pl gromadzi informacje na temat budowy kopalni odkrywkowej w gminach Krobia, Poniec i Miejska Górka.

Mieszkamy w regionie prężnie rozwijającym się dzięki rolnictwu.
Odkrywka zniszczy te tradycje, pozbawiając pracy tysiące mieszkańców,
a także doprowadzając do likwidacji lokalnych firm.
Dlatego mówimy – STOP KOPALNI!