bg1

Wszystko o odkrywce Poniec-Krobia-Oczkowice

Odkrywka zrujnuje rolnictwo

StopKopalni.pl - Archiwum aktualności - Odkrywka zrujnuje rolnictwo

Budowa nowych kopalni odkrywkowych w Wielkopolsce niesie ze sobą ogromne zagrożenia. Skutki inwestycji bardzo boleśnie odczuje między innymi branża rolno-spożywcza, co szczegółowo opisuje opracowany przez Fundację „Rozwój TAK – Odkrywki NIE” raport „ZE PAK czy rzepak?”.

Zmiany jakie spowoduje budowa odkrywki będą nieodwracalne, a ich koszty olbrzymie. Rozpoczęcie wydobycia tylko na złożu Oczkowice przyczyni się do strat, które wstępnie oszacowano na od 93 mld do 173 mld złotych! Są to jednak szacunki dotyczące jedynie rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Biorąc pod uwagę pozostałe branże będą one dużo wyższe.

Budowa kopalni przyczyni się do likwidacji wszystkich gospodarstw rolnych znajdujących się na obszarze planowanej odkrywki. Dodatkowo, bezpowrotnie utracone zostaną grunty rolne i leśne, które pochłonie kopalnia.

Skutki odkrywki odczują również pozostali rolnicy w regionie. Odkrywka zaburzy panujące stosunki wodne, powstanie lej depresyjny, który spowoduje obniżenie poziomu wód gruntowych i osuszenie terenu. To wszystko złoży się na obniżenie produkcji zwierzęcej, ponieważ wiele hodowli zostanie zlikwidowanych, natomiast te znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie będą musiały zmierzyć się z dużo mniejszym dostępem do pasz własnych.

Skala kosztów skłania do zastanowienia się nad sensem inwestycji i jej wpływem na lokalną społeczność. Zmiana klimatu czy groźne choroby spowodowane emisją szkodliwych substancji do atmosfery są trudne do wycenienia, ale ich skala również będzie ogromna. Dodatkowo w efekcie przymusowych zmian miejsca zamieszkania zerwane zostaną więzi społeczne. Będzie to szczególnie dotkliwe dla osób starszych, które stanowią duży odsetek wśród mieszkańców regionu.

Fakty i mity
o odkrywce

Dowiedz się prawdy
o planowanej odkrywce!

Prawda o kopalni

Gazeta "Goniec"
- prawda o odkrywce

Wydawnictwo Stowarzyszenia "Nasz Dom".
Wszystko na temat kopalni odkrywkowej!

Pobierz najnowszy numer w formacie PDF
StopKopalni.pl

Skontaktuj się z nami:
redakcja@stopkopalni.pl

Nasza misja

Portal stopkopalni.pl gromadzi informacje na temat budowy kopalni odkrywkowej w gminach Krobia, Poniec i Miejska Górka.

Mieszkamy w regionie prężnie rozwijającym się dzięki rolnictwu.
Odkrywka zniszczy te tradycje, pozbawiając pracy tysiące mieszkańców,
a także doprowadzając do likwidacji lokalnych firm.
Dlatego mówimy – STOP KOPALNI!