bg6

Wszystko o odkrywce Poniec-Krobia-Oczkowice

Koniec odkrywkowego eldorado!

StopKopalni.pl - Archiwum aktualności - Koniec odkrywkowego eldorado!

Rząd wytrąca właśnie kolejny argument zwolenników powstania kopalni odkrywkowej. Od nowego roku powstać ma Polska Służba Geologiczna, do której będzie trafiać znaczna część środków z tzw. opłaty eksploatacyjnej.

Zgodnie z przygotowanym przez Ministerstwo Środowiska projektem ustawy zmieni się sposób naliczania opłat za eksploatację złoża. Gminy, na terenie których znajdują się kopalnie odkrywkowe, w ramach opłaty eksploatacyjnej mają otrzymywać maksymalnie 500 zł na mieszkańca. Pozostałe pieniądze, które do tej pory trafiały do samorządów jako rekompensata za wydobycie kopalin, przeznaczane będą na działalność Polskiej Służby Geologicznej.

Dla lepszego zobrazowania tego, jak niewielkie pieniądze będą trafiać w przyszłości do samorządów, warto posłużyć się przykładem Kleszczowa – obecnie najbogatszej gminy w Polsce, na terenie której znajduje się największa kopalnia odkrywkowa w kraju. W świetle jeszcze obowiązujących przepisów gmina otrzymuje w ramach opłaty eksploatacyjnej około 32 mln zł rocznie. Natomiast po wprowadzeniu zmian w przepisach jej dochody z tego tytułu spadną do jedynie 3 mln zł! To o ponad 90% mniej!

Nowa instytucja oprócz prowadzenia działań w zakresie geologii i polityki surowcowej ma dysponować Strażą Geologiczną. Ta umundurowana i uzbrojona jednostka miałaby walczyć z nielegalnym wydobyciem kopalin oraz handlem i wywożeniem surowców za granicę.

W świetle nowych przepisów lokalne społeczności nie otrzymają praktycznie żadnej rekompensaty za nieodwracalne zniszczenie regionu oraz straty, jakie wywoła kopalnia, chociażby w rolnictwie.

Źródło: Gazeta Wyborcza

Fakty i mity
o odkrywce

Dowiedz się prawdy
o planowanej odkrywce!

Prawda o kopalni

Gazeta "Goniec"
- prawda o odkrywce

Wydawnictwo Stowarzyszenia "Nasz Dom".
Wszystko na temat kopalni odkrywkowej!

Pobierz najnowszy numer w formacie PDF
StopKopalni.pl

Skontaktuj się z nami:
redakcja@stopkopalni.pl

Nasza misja

Portal stopkopalni.pl gromadzi informacje na temat budowy kopalni odkrywkowej w gminach Krobia, Poniec i Miejska Górka.

Mieszkamy w regionie prężnie rozwijającym się dzięki rolnictwu.
Odkrywka zniszczy te tradycje, pozbawiając pracy tysiące mieszkańców,
a także doprowadzając do likwidacji lokalnych firm.
Dlatego mówimy – STOP KOPALNI!