A

Wszystko o odkrywce Poniec-Krobia-Oczkowice

Koniec ochrony środowiska?

StopKopalni.pl - Archiwum aktualności - Koniec ochrony środowiska?

Greenpeace Polska i Fundacja Greenmind dotarły do sensacyjnej korespondencji ministra środowiska Jana Szyszki do premier Beaty Szydło. Wynika z niej, że ministerstwo chce rozmontować obecny system ochrony przyrody. Zmiany mają ułatwić inwestorom proces inwestycyjny”.

Jak pisze w swoim piśmie Jan Szyszko „istniejący system oparty o istniejące struktury GDOŚ i RDOŚ wymaga gruntownej naprawy. opanowany przez ideologicznych nieprofesjonalistów (…) powoduje paraliż inwestycyjny”. Planowane zmiany zdecydowanie ułatwią budowę nowych kopalni.

Mają one dotyczyć trzech ustaw: ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo ochrony środowiska oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Projekt nowelizacji zakłada daleko idące zmiany, takie jak likwidacja Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska. W ich miejsce powołana miałaby zostać nowa instytucja o dużo mniejszych kompetencjach. Ponadto ministerstwo chce znacząco ograniczyć możliwości interweniowania społeczeństwa w sprawach ochrony środowiska.

Szczególnie niebezpieczne są plany likwidacji Głównej i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska. Odgrywają one ogromną rolę w zakresie ochrony przyrody, dbając jednocześnie o zachowanie równowagi pomiędzy interesami inwestora a lokalną społecznością. Do kompetencji RDOŚ należy między innymi opiniowanie inwestycji pod względem ich wpływu na środowisko. Znaczenie tego urzędu najlepiej widać w przypadku planowanej kopalni Ościsłowo – poznański RDOŚ jest obecnie jedyną instytucją, która zwraca uwagę na rażące braki w przygotowanej przez PAK dokumentacji środowiskowej i domaga się od inwestora jej uzupełnienia. Strach pomyśleć, co stanie się, jeśli ten nadzór zostanie zlikwidowany!

Gdy plany ministerstwa zostaną wprowadzone w życie, społeczeństwo straci swój i tak ograniczony już wpływ na ochronę środowiska. Projekt nowelizacji eliminuje bowiem niemal wszystkie organizacje pozarządowe z udziału w postępowaniach administracyjnych dotyczących inwestycji mających negatywny wpływ na środowisko. W efekcie polska przyroda zostanie niemal bez ochrony.

W ten sposób po raz kolejny wygrywają interesy chciwych inwestorów, dla których ważny jest tylko zysk. Czy ktoś jeszcze bierze pod uwagę interes społeczny? Krótkowzroczna polityka nastawiona na bezwzględne wykorzystanie zasobów naturalnych doprowadzi nas niestety do nieuchronnej katastrofy ekologicznej.

Źródło: Greenpeace

Fakty i mity
o odkrywce

Dowiedz się prawdy
o planowanej odkrywce!

Prawda o kopalni

Gazeta "Goniec"
- prawda o odkrywce

Wydawnictwo Stowarzyszenia "Nasz Dom".
Wszystko na temat kopalni odkrywkowej!

Pobierz najnowszy numer w formacie PDF
StopKopalni.pl

Skontaktuj się z nami:
redakcja@stopkopalni.pl

Nasza misja

Portal stopkopalni.pl gromadzi informacje na temat budowy kopalni odkrywkowej w gminach Krobia, Poniec i Miejska Górka.

Mieszkamy w regionie prężnie rozwijającym się dzięki rolnictwu.
Odkrywka zniszczy te tradycje, pozbawiając pracy tysiące mieszkańców,
a także doprowadzając do likwidacji lokalnych firm.
Dlatego mówimy – STOP KOPALNI!